Totaling Researcher

Make Me A Pallet On Your Floor

Tofsstorfothönan

Det finns en hönsfågelart på Salomonöarna som heter tofsstorfothönan. På ön där hönan lever finns det mycket vulkanisk aktivitet. Den vulkaniska verksamheten gör att marken på vissa håll är varm. På morgnarna kommer hönorna och gräver cirka 90 centimeter djupa hål som är 60 centimeter i diameter, där de lägger sina ägg och begraver dem. Efter en tid kläcks äggen och den helt fjäderbeklädda kycklingen gräver sig upp till markytan och springer iväg. Den klarar sig helt på egen hand. Efter ett dygn kan den flyga. Innevånarna som bor där hönan finns har äggen som sin basföda och äter ofta äggröra formad som en korv.