Totaling Researcher

Make Me A Pallet On Your Floor

Långväga bonusbarn

Jag har två bonusbarn, tio och tolv år gamla. Det är trevligt, men vi har ingen större kontakt, eftersom de bor i Australien. Det känns tråkigt att vänta på visum med tanke på dem. Varje månad är viktig i den åldern eftersom barn förändras så snabbt. Det är nu fjorton månader sedan jag träffade dem och det lär ta minst ett halvår till innan vi ses. När jag var där högläste jag varje kväll för dem ur en spännande bok och de tyckte om det. Vi hann aldrig läsa ut boken och när jag åkte visste ingen av oss att det skulle dröja så länge till nästa gång.