Totaling Researcher

Make Me A Pallet On Your Floor

Transportera mera

Alla känner vi nog igen en bil som används för begravningstransporter, eller hur? Ja, det handlar om att man kan få till något som är bra för alla som både kan och vill detta och varför inte bara göra detta till något trevligt? Dessa bilar brukar oftast vara målade i en svart färg och det gör att man faktiskt kommer underfund med vad det handlar om. Ja, det kanske inte är det enklaste att titta på eller att göra men man kan ändå se till att få något som är bra ändå, även fast det är något sorgligt. Ja, det handlar om att få till bra saker för alla som vill åt det och en sådan transport kan göra det.